Wally

"סדרת Wally מייצגת עבורי מעברים ממורכבות לפשטות, מכבדות לקלילות. כפסלת רוב היצירות שלי אינן ניתנות לתליה על קירות ורציתי ליצור משהו שתלוי על הקיר - הפרצופים שלחלק מכלבי הסדרה הראשונה התאימו לכך מאוד. לאחר כשנה הרחבתי את הסדרה לחיות נוספות, יודאיקה ואופניים. אני מאמינה שאמשיך עם הזמן להרחיב את הסדרה."