• Facebook icon
  • Instagram icon
  • Youtube icon

© 2018 כל הזכויות שמורות לנירית לבב התחדשות בע""מ

Wally

"סדרת Wally מייצגת עבורי מעברים ממורכבות לפשטות, מכבדות לקלילות. כפסלת רוב היצירות שלי אינן ניתנות לתליה על קירות ורציתי ליצור משהו שתלוי על הקיר - הפרצופים שלחלק מכלבי הסדרה הראשונה התאימו לכך מאוד. לאחר כשנה הרחבתי את הסדרה לחיות נוספות, יודאיקה ואופניים. אני מאמינה שאמשיך עם הזמן להרחיב את הסדרה."